Aj keď starký je už „hore“, nedám prsteň nikdy dole…