Láska od škôlky

Láska je pre život potrebná                               Láska je nám dávaná už od narodenia.           Láska je zakladateľom rodiny